BANERGitaraZajecia

 


 baner3Maja2018

 


KURPIK PANI ELI

12 marca 2018 roku, w Ostrołęce na gali wręczenia nagród Kurpiki 2017 (nagrody wręczane są za działania w minionym roku) przyznawanych przez Związek Kurpiów, Kurpika 2017 w kategorii Ochrona Dziedzictwa Kulturowego otrzymała mieszkanka naszej gminy Pani Elżbieta Kasznia. Niestety Pani Ela z powodów rodzinnych nie mogła być obecna na gali wręczania nagród dlatego w jej imieniu statuetkę odebrał Wójt Gminy Rozogi Pan Zbigniew Kudrzycki. Przekazanie "kurpiowskiego Oscara" laureatce nastąpiło 25 marca w trakcie XXIII Powiatowego Konkursu "Palma Wielkanocna", Rozogi 2018.
Gratulujemy Panu Elu!


XXIII POWIATOWY KONKURS „PALMA WIELKANOCNA”, ROZOGI 2018

25 marca odbył się XXIII Powiatowy Konkurs „Palma Wielkanocna”, Rozogi 2018. Na tegoroczny konkursu zgłoszono 48 palm w tym: zgłoszenia grupowe - 18 palm, zgłoszenia indywidualne – 30 palm. Konkursowe palmy w tym roku oceniało jury w składzie: Elżbieta Kasznia – przewodnicząca Jury, Jan Kania – członek Jury oraz Joanna Karzyńska – członek Jury.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji i pracownikom Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach za pomoc w organizacji imprezy oraz Pani Anicie Dąbrowskiej koordynatorce projektu Erasmus+, w ramach którego wystąpiły w Rozogach zespoły z Grecji, Chorwacji i Słowenii.
Równie serdecznie dziękujemy za pomoc:
Stowarzyszeniu Zielona Alternatywa
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic.
Fot. Zbigniew Gołda, Wojciech Szewczak.

Zgłoszenia grupowe:
1.    Przedszkola
I miejsce - Przedszkole Samorządowe w Rozogach „Kraina Uśmiechu”
I miejsce  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowach
II miejsce – nie przyznano
III miejsce - nie przyznano

2.    Szkoły podstawowe  
I miejsce    - Szkoła Podstawowa w Rozogach kl. II
II miejsce  - Dzieci ze Szkoły Podstawowej z Sołectwa Wilamowo
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Rozogach kl. I
Wyróżnienia:
Szkoła Podstawowa w Rozogach kl. VII
Szkoła Podstawowa w Rozogach kl. VI b
Maja Dawidczyk i Paulina Górska – SP Dąbrowy kl. IV
Angelika Glinka, Klaudia Glinka, Paweł Bryszewski, Oliwier Markwas – SP Dąbrowy
Kornelia Ruszczyk , Kornelia Przybyłowska, Nikola Kompa, Lidia Komor - SP Rozogi

3.    Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce -  Gimnazjum kl. II im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach
II miejsce – Natalia Kompa i Klaudia Ruszczyk
III miejsce – nie przyznano

4.    Dorośli
I miejsce – Klub Seniora - Rozogi
II miejsce  - Klub Seniora -  Świętajno
II - Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach
III miejsce – Sołectwo Radostowo
III miejsce – Zespół „Babskie Olekanie” - Rozogi

Zgłoszenia indywidualne:
1.    Przedszkola
I miejsce – Maja Zielińska – Radostowo
II miejsce  - Maja Rychlewska  - Występ
III miejsce – Aleksandra Hilińska – Występ

2.    Szkoły podstawowe
I miejsce -  Zuzanna Zielińska kl. II Radostowo
I miejsce -  Łucja Gwiazda – Dąbrowy
II miejsce - Nikola Dziczek kl. III SP Rozogi,
II miejsce - Dominik Świder kl. VI Radostowo
II miejsce - Marcin Mróz kl. VII SP Rudka
II miejsce - Oliwia Więcek kl. VII SP Dąbrowy
III miejsce – Paulina Bojarska kl. VI Radostowo,
III miejsce - Gabriela Ruszczyk  SP Rozogi,

Wyróżnienia:

Justyna Samsel - Orzeszki,
Amelia Zdunek kl. V Orzeszki             
Maciej Rolka  kl. I SP Rozogi
Emilia Gronowska SP Rozogi - kl. IV B
Monika Bojarska SP Rozogi
Wojciech Zieliński - Spaliny Wielkie
Julia Zielińska - Spaliny Wielkie
Aleksandra Zielińska - Spaliny Wielkie
Jakub Zieliński – Spaliny Wielkie
Oliwia Zyśk – SP Rozogi          
Kinga Hilińska – SP. Rozogi
Oliwia Lis – SP Dąbrowy kl. VII                      
Karol Więcek – SP Dąbrowy KL. I
Paulina Górska – SP Dąbrowy    KL. IV                                   
Szymon Zieliński – Radostowo
Mateusz Zieliński –  kl. II  SP Rozogi

3.    Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Daria Łysiak - Rozogi
II miejsce – nie przyznano
III miejsce - nie przyznano

4.    Dorośli
I miejsce – Zofia Zielińska - Radostowo
II miejsce  - Iwona Bojarska - Rozogi
III miejsce – nie przyznano

NAGRODA SPECJALNA:
EKOLOGICZNA PALMA - NADLEŚNICTWO SPYCHOWO


Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rozogi 2018.

W tym roku Święto Żołnierzy Wyklętych obchodziliśmy w Rozogach kilka dni później niż zwykle ze względu na rocznicę śmierci Henryka Wieliczko ps. Lufa (14 marca). Wartę honorową przy tablicy poświęconej Henrykowi Wieliczko wystawiły: Koła Strzeleckie LOK Szczytno oraz Oddział Terenowy im. 5 Wileńskiej Brygady AK Polskiego Klubu Kawaleryjskiego w Suszu. Po mszy św. i złożeniu kwiatów pod pomnikiem, dalsza część obchodów odbyła się w sali GOK. Rozpoczął ją Wójt Gminy Rozogi Zbigniew Kudrzycki. Następnie Michał Ostapiuk z IPN Olsztyn wygłosił referat poświęcony życiu i walce Henryka Wieliczko, mówił też o działaniach "Lufy" na terenie naszej gminy. Na scenie wystąpił z pieśniami patriotycznymi Zespół Reprezentacyjny GOK Rozogi.
Serdecznie dziękujemy Kołom Strzeleckim LOK Szczytno oraz grupom rekonstrukcyjnym biorącym udział w tegorocznych Gminnych Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych:
Szwadronowi Kawalerii 5 Wileńskiej Brygady AK płk. Łupaszki
Oddziałowi Terenowemu im. 5 Wileńskiej Brygady AK Polskiego Klubu Kawaleryjskiego w Suszu
i Grupie Rekonstrukcji Historycznej GOK Rozogi, którą reprezentował w mundurze oficera piechoty II RP, dyr. Wojciech Szewczak.
Dziękujemy również Stowarzyszeniu Nasza Szczycieńska Ziemia za udostępnienie nam wystawy: Śladami Żołnierzy Niezłomnych na Warmii i Mazurach.